Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Ένα καλύτερο εκπαιδευτικό μέλλον - Αναγκαίο για την ευημερία

Η εκπαίδευση ή καλύτερα η καλλιέργεια πνεύματος είναι το κλειδί για τη γαλούχηση συνειδήσεων ικανών να σηκώσουν το βάρος για την οικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίας. Κατ' αρχάς, πρέπει να τονίσουμε πως η σωστή και αποτελεσματική παιδεία δεν είναι η αποστήθιση πληροφοριών, αλλά η ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων, που θα συμβάλουν στην καλυτέρευση του χαρακτήρα του ατόμου και συνάμα στην πρόοδο της κοινωνίας.


Είναι κοινώς αποδεκτό πως, για να αναβαθμίσουμε το εκπαιδευτικό επίπεδο, πρέπει να γίνουν αναγκαίες αλλαγές από τους καθηγητές, τους μαθητές και, βέβαια, από την Πολιτεία. Μόνο έτσι θα κερδίσουμε το στοίχημα και θα καταφέρουμε να αναβαθμίσουμε την παιδεία μας.

Η διδασκαλία στα σχολεία μας δεν πρέπει να θυμίζει απαρχαιωμένες εποχές, όπου ο καθηγητής ήταν αυθαίρετος και αποστασιοποιημένος από το μαθητικό σύνολο. Επιβάλλεται, καθηγητής και μαθητές να έχουν φιλική σχέση, να αναπτύσσουν διάλογο και να έχουν αμοιβαίο σεβασμό. Είναι αναγκαίο οι καθηγητές να είναι πρόθυμοι να διδάξουν, να θεωρούν πως ασκούν λειτούργημα και να έχουν όρεξη για διδασκαλία. Επιπλέον, οι διδάσκαλοι πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένοι και να έχουν τις ακαδημαϊκές ικανότητες για να εμφυτεύσουν γνώση στα παιδιά.
Είναι αξιοσημείωτο πως στην τάξη δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις ανάμεσα στους μαθητές, αλλά να δίνονται σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες, ούτως ώστε να κυριαρχεί το δίκαιο και να μην απογοητεύονται ορισμένα παιδιά. Πρέπει να τονιστεί πως οι καθηγητές απαιτείται να είναι ιδεαλιστές, να εμπνέουν τα παιδιά και να τα ωθούν προς τη μάθηση και τη δημιουργία. Με σωστή στάση των καθηγητών προς τους μαθητές, οι μαθητές θα είναι πιο συνεργάσιμοι και θα ανέβει το μαθησιακό επίπεδο οδηγώντας σε μια καλύτερη κοινωνία.

Δεν είναι μόνο οι καθηγητές που πρέπει ν' αλλάξουν και να διορθώσουν τη στάση τους, αλλά και οι μαθητές, οι οποίοι είμαστε το μέλλον του τόπου μας και η ελπίδα για να δούμε όλοι μιαν άσπρη μέρα. Είναι γεγονός πως εμείς, η μαθητιώσα νεολαία, είμαστε επιρρεπείς σε διάφορα κοινωνικά προβλήματα της σύγχρονης εποχής. Πολλοί μαθητές αντί να διαβάζουν και να μελετούν στο απαιτούμενο ικανοποιητικό μέτρο, προτιμούν να χαραμίζουν αδικαιολόγητα ώρες μπροστά από έναν μουντό υπολογιστή ή να παρακολουθούν παθητικά τηλεόραση. Αυτό όχι μόνο έχει ξεφύγει και μας επηρεάζει αρνητικά στην ακαδημαϊκή μας ζωή, αλλά και είναι επιβλαβές για την υγεία μας.
Επιβάλλεται, λοιπόν, εμείς οι μαθητές να μη σπαταλούμε υπερβολικές ώρες σε ανούσιες ασχολίες και να γίνουμε πιο υπεύθυνοι. Επιπρόσθετα, ένα στοιχείο που εκλείπει από αρκετούς από εμάς τους μαθητές είναι ο σεβασμός προς τους δίπλα μας, όμως γι' αυτό δεν ευθυνόμαστε εμείς οι μαθητές, αλλά, κυρίως, οι παιδαγωγικές μέθοδοι που ακολουθούνται στα σπίτια του καθενός. Οι γονείς απαιτείται να μην είναι αυθαίρετοι με τα παιδιά τους, να συζητούν, να ανταλλάσσουν απόψεις και να μας εμφυτεύσουν από νεαρή ηλικία, αρχές και ιδανικά. Επιπλέον, ένα άλλο πρόβλημα, που εμείς οι νέοι καλούμαστε να διορθώσουμε, είναι το γεγονός πως παρασυρόμαστε εύκολα και έχουμε καταντήσει να μιμούμαστε τις κακές συνήθειες ο ένας του άλλου.

Βέβαια, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν πάει πίσω και είναι εδώ που το κράτος πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προάσπιση της παιδείας και των αρχών. Κατ' αρχάς, επιβάλλεται να γίνεται συνεχής αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, σεμινάρια ενημέρωσης αλλά, επίσης, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιλέγονται βάσει ικανοτήτων και επίδοσης μέσα από ένα τεστ αξιολόγησης. Έτσι το επίπεδο των εκπαιδευτικών θα ανέβει και οι μαθητές θα επωφελούνται ακαδημαϊκά.
Επιπλέον, το κράτος πρέπει να εργοδοτεί και καταξιωμένους τεχνοκράτες για να διδάσκουν εξειδικευμένα μαθήματα, όπως αυτό της πολιτικής αγωγής. Πρέπει να τονιστεί πως σημαντικό κριτήριο είναι και οι κτιριακές μονάδες, στις οποίες πρέπει να αφιερωθούν τα αναγκαία κονδύλια, ούτως ώστε να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν πιο ευρωπαϊκές και σύγχρονες. Καλό θα ήταν να υπάρχει καλύτερη επόπτευση της σχολικής ύλης η οποία διδάσκεται στα σχολεία, για να απαλλαγεί από κυβερνητική προπαγάνδα, να ενημερώνονται σωστά οι μαθητές και να μπορούν να διαμορφώσουν μιαν ακέραια, μη-κομματικοποιημένη, προσωπική άποψη για τα πεπραγμένα στον τόπο, μέσα από τη μη-προπαγανδιστική διδακτική ύλη.
Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση θα μπορούσε να διαθέσει αυξημένο κονδύλιο στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα είχε τη δυνατότητα να επιχορηγήσει τα δίδακτρα στα ιδιωτικά σχολεία, για άτομα με οικονομικές δυσκολίες. Έτσι η δημόσια παιδεία θα έχει τη δυνατότητα να αποφορτωθεί και να αποδώσει καλύτερα. Άρα το κράτος έχει ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης και είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του, για τη μετάδοση σωστής παιδείας και ανέλιξης του επιπέδου της.

Εν κατακλείδι, οι μαθητές, οι καθηγητές αλλά και το κράτος οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές στη στάση τους, ούτως ώστε να αναβαθμίσουν το επίπεδο της παιδείας. Είναι αξιοσημείωτο πως η παιδεία είναι το πολυτιμότερο και το πιο υσχυρό όπλο, το οποίο η κοινωνία μας διαθέτει. Είναι αναγκαίο να την εκμεταλλευτούμε προς όφελός μας και να δημιουργήσουμε μια κοινωνία σωστών συνειδήσεων!

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Μαθητής Λυκείου, συγγραφέας του βιβλίου «Ματωμένα Όνειρα»

sigmalive.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας