Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Νέο Λύκειο (ΓΕΛ): όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητέςΑ΄ Λυκείου


 Να τονιστεί ότι όλα τα μαθήματα στην Α΄ Λυκείου είναι γενικής παιδείας. Οι μαθητές στο τέλος της  Α΄ Λυκείου καλούνται να επιλέξουν μία από τις δύο Ομάδες Προσανατολισμού (δείτε παρακάτω).  
 Στο τέλος της Α΄ Λυκείου, οι μαθητές εξετάζονται γραπτά σε όλα τα μαθήματα, εκτός από την Ερευνητική Εργασία και τη Φυσική Αγωγή. Οι εξετάσεις διεξάγονται ενδοσχολικά σε θέματα που ορίζουν οι διδάσκοντες. Η Τράπεζα Θεμάτων δεν θα καταργηθεί, αλλά θα λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά για τον καθορισμό των θεμάτων. Επιπλέον, αξίζει να επισημαίνουμε ότι η εξεταστέα ύλη σε κάθε μάθημα δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στη Β΄ Λυκείου αποτελεί η επίτευξη Γενικού Μέσου Όρου μεγαλύτερου ή ίσου του εννέα και πέντε δέκατα (9,5/20).


Β΄ Λυκείου

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
(30 ώρες την εβδομάδα)
Μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού
(5 ώρες την εβδομάδα)
Ελληνική Γλώσσα (6 ώρες)

-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες)
-Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 ώρες)
-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (2 ώρες)
Μαθηματικά (5 ώρες)

Άλγεβρα (3 ώρες)
Γεωμετρία (2 ώρες)
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Ομάδα Προσανατολισμού Θεωρητικών Σπουδών
Φυσικές Επιστήμες
(6 ώρες)
Φυσική (2 ώρες)
Χημεία (2 ώρες)
Βιολογία (2 ώρες)
Πολιτική Παιδεία (ενιαίο 2 ώρες)
Οικονομία
Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου
Κοινωνιολογία
Φυσική (3 ώρες)
Αρχαία Ελληνικά
(2 ώρες)
Ιστορία ( 2 ώρες)
Ξένη Γλώσσα (2 ώρες)
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά
Θρησκευτικά (2 ώρες)
Φυσική αγωγή (2 ώρες)
Μαθηματικά (2 ώρες)
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
(2 ώρες)
Ερευνητική εργασία (2 ώρες)
Φιλοσοφία (2 ώρες)
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα) Στο τέλος της Β΄ Λυκείου, οι μαθητές εξετάζονται γραπτά σε όλα τα μαθήματα, εκτός από την Ερευνητική Εργασία και τη Φυσική Αγωγή. Οι εξετάσεις διεξάγονται ενδοσχολικά σε θέματα που ορίζουν οι διδάσκοντες. Η Τράπεζα Θεμάτων δεν θα καταργηθεί. Λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά για τον καθορισμό των θεμάτων. Ακόμα η εξεταστέα ύλη σε κάθε μάθημα δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στη Γ΄ Λυκείου αποτελεί η επίτευξη Γενικού Μέσου Όρου μεγαλύτερου ή ίσου του εννέα και πέντε δέκατα (9,5/20).

Γ΄  Λυκείου
                                                                                          
Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού:


Τι σημαίνουν, όμως, όλα αυτά;!

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
α) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξεταστούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε «ανοίγουν» το 1ο Επιστημονικό πεδίο.
β) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό πεδίο. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν απώλεια μορίων.
γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε μπορούν επιλέξουν και το 4ο Επιστημονικό πεδίο.
δ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και σε άλλα δύο (2), τότε έχουν πρόσβαση σε δύο επιστημονικά πεδία, ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν επιλέξει. 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
α) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξεταστούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στις σχολές του 2ου Επιστημονικού πεδίου. 
β) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξεταστούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τμήματα του 3ου Επιστημονικού πεδίου.
γ) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξεταστούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε «ανοίγουν» το 4ο Επιστημονικό πεδίο.
δ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξεταστούν και σε άλλα δύο (2), τότε έχουν πρόσβαση σε δύο επιστημονικά πεδία.

Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής
α) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από  τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξεταστούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε «ανοίγουν» στο 5ο Επιστημονικό πεδίο.
β) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξεταστούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό πεδίο.
γ) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξεταστούν και στην Ιστορία Κατεύθυνσης, τότε μπορούν να δηλώσουν σχολές από το 4ο Επιστημονικό πεδίο.
δ) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξεταστούν και σε άλλα δύο (2), τότε έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν τμήματα από δύο επιστημονικά πεδία.

Συντελεστές βαρύτητας:
Οι Συντελεστές Βαρύτητας που θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2015 - 2016 είναι οι εξής:
A. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών:
α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού: 1,3
β) Ιστορία Προσανατολισμού: 0,7

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής (πρόσβαση με μειωμένους συντελεστές):
α) Βιολογία Γενικής Παιδείας: 0,9
β) Νεοελληνική Γλώσσα: 0,4

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης:
α) Νεοελληνική Γλώσσα: 1,3
β) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας: 0,7

Β. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών:
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1,3
β) Φυσική Προσανατολισμού: 0,7

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής:
α) Βιολογία Προσανατολισμού: 1,3
β) Χημεία Προσανατολισμού: 0,7

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης:
α) Νεοελληνική Γλώσσα: 1,3
β) Ιστορία Γενικής Παιδείας: 0,7

Γ. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής (πρόσβαση με μειωμένους συντελεστές):
α) Βιολογία Γενικής Παιδείας: 0,9
β) Νεοελληνική Γλώσσα: 0,4

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης:
α) Νεοελληνική Γλώσσα: 1,3
β) Ιστορία Γενικής Παιδείας: 0,7

5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής:
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1,3
β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: 0,7


Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, ισχύουν τα εξής:
• Ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης των τριών τάξεων του Λυκείου δεν έχει καμία συμμετοχή για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
• Η εισαγωγή εξαρτάται μόνον από τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, που μπορεί να είναι τέσσερα (4) ή πέντε (5), ανάλογα με τις επιθυμίες των υποψηφίων.
• Δίνονται στους υποψήφιους οι εξής δυνατότητες:
1. Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα μόνον επιστημονικό πεδίο.
2. Να δώσουν εξετάσεις σε πέντε (5) μαθήματα και να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δύο επιστημονικά πεδία.
3. Όλοι οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία (3) επιστημονικά πεδία, το ένα (1) ή και τα δύο (2).
4. Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι δυνατή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
5. Στον υπολογισμό των μορίων, δύο (2) από τα τέσσερα μαθήματα, που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο, θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας. 

Περισσότερες επιλογές:
 Το νέο σύστημα δίνει περισσότερες επιλογές τμημάτων στους υποψηφίους, αλλά περιπλέκει αρκετά τα δεδομένα, κάτι που φυσικά μπερδεύει τους μαθητές για τις αποφάσεις τους. Κύρια αρχή του νέου εξεταστικού συστήματος είναι ότι για την εισαγωγή στα τμήματα του καθενός από τα πέντε επιστημονικά πεδία θα χρειάζεται ο υποψήφιος να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα, ενώ αν θέλει να έχει επιλογές ταυτόχρονα σε δύο επιστημονικά πεδία θα πρέπει να δώσει και ένα πέμπτο μάθημα - «μπαλαντέρ».
 Στο 4ο επιστημονικό πεδίο που πλέον θα περιλαμβάνει μόνο τα παιδαγωγικά τμήματα, θα μπορούν να μπουν όλοι οι υποψήφιοι από όλα τα επιστημονικά πεδία, χωρίς περιορισμούς.Αυτό που ακόμα δεν έχει οριστεί με σαφήνεια ακόμα από το Υπουργείο Παιδείας είναι οι προϋποθέσεις για τις μεταγραφές των φοιτητών. Αναμένουμε μέσα στη σχολική χρονιά να ψηφιστεί σχετικό νομοσχέδιο.

Πηγή:


Επιμέλεια άρθρου: Ν έ ν α 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας