Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αριδαίας

Οι διαφοροποιημένες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών,  που υπηρετούν σήμερα στις σχολικές μονάδες, είναι μια πραγματικότητα που επηρεάζεται και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθητικού δυναμικού της σχολικής μονάδας.


 Η παροχή συνεχούς και Δια Βίου επιμόρφωσης  με αποτελεσματικό , ευέλικτο και αξιόπιστο τρόπο είναι αναγκαιότητα  για τους εκπαιδευτικούς  σήμερα.

Με βάση αυτά  η Σχ. Σύμβουλος Αντωνία Παπαδάκη και το Εσπερινό ΕΠΑΛ Αριδαίας συνδιοργάνωσαν  ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 40 διδακτικών ωρών με θέμα την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων της σχολικής μονάδας, πρόκειται για ενδοσχολική επιμόρφωση, και στοχεύει στην κάλυψη των προσωπικών αναγκών των εκπαιδευτικών και στη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου σε ένα σχολείο με ιδιαιτερότητες, καθώς οι μαθητές/τριες  είναι ενήλικοι.

Το πρόγραμμα  υλοποιείται μια φορά την εβδομάδα στον χώρο του Εσπερινού ΕΠΑΛ Αριδαίας και ώρα 15.00-19.00, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με τη λειτουργία του σχολείου. Επιμορφωτές στο πρόγραμμα είναι  η Σχ. Σύμβουλος της Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης του Σχολείου Αντωνία Παπαδάκη,  ο Διευθυντής κ. Στέλιος Όρλης  με επιστημονική κατάρτιση στην εκπαίδευση ενηλίκων και η Αντωνία Πολυξενίδου, προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πέλλας.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι
Οι εκπαιδευτικοί που το παρακολουθούν


  1. Να λαμβάνουν υπόψη τους τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, κατά την διδακτική διαδικασία, εφόσον απευθύνονται σε ενηλίκους
  2. Να ασκηθούν σε νέες διδακτικές τεχνικές  της εκπαίδευσης ενηλίκων
  3. Να εξοικειωθούν με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
  4. Να ασκηθούν στην ανάπτυξη ενός σχεδίου μαθήματος
  5. Να εκτιμήσουν τα οφέλη από τη δημιουργία ενός ατομικού φακέλου ως εκπαιδευτικοί (portfolio)
  6. Να μελετήσουν διάφορους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας